• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประชาชนต้องมาก่อน!!นายอำเภอบ้านไผ่ รุทช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ขาดแคลน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ประชาชนต้องมาก่อน!!นายอำเภอบ้านไผ่ รุทช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ขาดแคลน

   
   
   ๒๗ธ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐น. นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาร่วมสร้างบ้านให้ครอบครัวนายแหวง หารโงน อายุ๖๓ปี ซึ่งพิการตาบอด บ้านเลขที่๔๘ หมู่ที่๕ ตำบลแคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น อาศัยอยู่กับลูกหลาน ๗ คน บ้านคับแคบ มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีที่ดินทำกิน ลูกหลานอาศัยเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไป และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยผู้พิการจากรัฐบาล ประชาคมหมู่บ้านลงมติเป็นผู้มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ซึ่งนายอำเภอได้ออกตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนและได้ให้ความช่วยเหลืออนุมัติวัสดุสร้างบ้านให้จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (มีวัสดุที่ชาวบ้านร่วมบริจาคแล้วบางส่วน)โครงการ “คนบ้านไผ่ฮักแพงแบ่งปัน”โดยใช้แรงงานจิตอาสาจากราษฎรในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน
     นายอำเภอขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่ดูแลผู้อยู่อย่างยากลำบากด้วยดีตลอดมา นี่คือสังคมไทยครับสังคมเอื้ออาทร “ไทยนิยม ยั่งยืน:คนไทยไม่ทิ้งกัน”....

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น