• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผอ.สน.ปรมน จังหวัดที่ 12 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.สน.ปรมน จังหวัดที่ 12 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" จ.ขอนแก่น


     วันที่ 17 ธ.ค 2561 เวลา 10.30 น. ณ กองร้อย อส.จ.ขอนแก่น ที่ 1 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก/ผอ.ศอ.ปส.จ.ขก มอบหมายให้ พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 12 ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 ปี งป.2562 และพันจ่าตรี พิชัย วันตา ป้องกันจังหวัดขอนแก่น/ผช.เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ขก กล่าวรายงาน มีผู้แทน มทบ.23/ภ.จว.ขก./สสจ.ขก/คป.จ.ขก เข้าร่วมพิธีเปิด
ผู้เข้ารับการอบรมฯ 93 คน เข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 14 -25 ธ.ค. 2561 การอบรมประกอบด้วยการบำบัดฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 9 วัน และกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคม (เตรียมความพร้อมสู่สังคม) 3 วันภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น