• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้รับเหมาโวย!!รับจ้างก่อสร้างขยายคลองส่งน้ำให้ อบต.แต่ถูกปฏิเสธจ่ายค่าดำเนินการ...เดือดร้อนหนักไม่มีเงินจ่ายให้คนงาน วิ่งโร่ขอความเป็นธรรมผู้ว่าราชจังหวัด ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้รับเหมาโวย!!รับจ้างก่อสร้างขยายคลองส่งน้ำให้ อบต.แต่ถูกปฏิเสธจ่ายค่าดำเนินการ...เดือดร้อนหนักไม่มีเงินจ่ายให้คนงาน วิ่งโร่ขอความเป็นธรรมผู้ว่าราชจังหวัด ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น


    เมื่อเวลา 14.20 น.ของวันที่ 17 พย.2561 ได้มีนางสาววิไลลักษณ์ โสภาวัง อายุ34 ปี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรภิรมย์ จำกัด อยู่บ้านเลขที่ 13 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พร้อมคนงานกว่า 10 คน ได้เดินมาที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น กรณีเป็นผู้รับจ้างทำงาน ขยายคลองส่งน้ำคาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหนองแปน สู่พื้นที่ทำการเกษตรโนนป่าเชือก หมู่ที่4 ต.หนองแปน  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนป็นผู้ว่าจ้าง.ตามสัญญาเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ซึ่งผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นเงิน 670,000บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสำเนาสัญญาจ้างที่แนบ. และผู้รับเหมาได้ทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าว โดยการจัดหาวัสดุเครื่องมือก่อสร้างตลอดจนว่าจ้างคนงาน(แรงงาน)เพื่อทำการก่อสร้างซึ่งเป็นแรงงานในท้องถิ่นใกล้เคียงจำนวน40คน แต่เนื่องจากบริเวณก่อสร้างเป็นพื้นที่ลุ่ม ในช่วงฤดูฝนเป็นอุปสรรคในการเข้าเขตพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาแต่ทางผู้ว่าจ้างก็ไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ทางผู้รับเหมา ก็ได้ทำการก่อสร้างมาโดยตลอดจนแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทางผู้รับเหมาได้ขอส่งมอบงานตามหนังสือลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 แต่ผู้ว่าจ้างกลับปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างให้กลับผู้รับเหมา โดยอ้างเหตุผลต่างๆนาๆว่ามีการบอกเลิกสัญญาแล้วและแจ้งเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้างให้รับทราบตามหนังสือ ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 ผู้ว่าจ้างขอส่งตัวอย่างวัสดุเพิ่อทดสอบวัสดุคุณภาพตามหนังสือลงวันที่ 28 กันยายน 2561 จนถึงปัจจุบันผู้ว่าจ้างยังไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมาแต่อย่างใด ทั้งนี้ทาง อบต.หนองแปน ได้มีการปล่อยน้ำเพื่อเปิดใช้งานคลองส่งน้ำดังกล่าวแล้ว ซึ่งจากเหตุการณ์ข้างต้นทำให้ทางผู้รับเหมาและราษฏร ที่มารับจ้างทำงานดังกล่าวเดือดร้อนและได้รับความเสียหายมาก  จึงได้มาร้องขอความเป็นธรรมจากท่านผู้ว่า  และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นเพื่อหาทางเยียวยาต่อไป
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น