• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 


        เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ ๑๒ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง พร้อมที่จะนำไปขยายผลให้กับชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การอบรมครั้งนี้มีเยาวชน นักเรียน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน ๙๐ คน สร้างความประทับใจและความพึงพอใจกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น