• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก. ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๓

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน. จังหวัด ข.ก. ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๓


     เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม เวลา ๑๓.๓๐ น.  พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.)
เป็นประธานในการประชุม การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น ตามนโยบายรัฐบาล (ครั้งที่ ๓)  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๘ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม  ซึ่งในครั้งนี้ได้นำแผนยุทธการ “แคนแก่นคูน” ของจังหวัดเข้าประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ทราบต่อไป ณ ห้องประชุมแก่นชัย ชั้น ๕ ศาลากลาง จ.ขอนแก่นภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น