• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


      เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.61 เวลา 0700 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย กำลังพล จำนวน 12 นาย ยุทโธปกรณ์ รยบ.ขนาดเล็กจำนวน 2 คัน รถยนต์นั่งตรวจการณ์  จำนวน 1 คัน ออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในการพื้นที่ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย จว.ป.ข. พร้อมทั้งได้สำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย, ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนราษฎร, แจกจ่ายน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 100 ขวด
      โดยพื้นที่บางส่วนมีน้ำท่วมไหลผ่าน ลงสู่ทะเล สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดต่อไป

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล
คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น