• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ๓เดือนแรก_พ.ย.๖๑-ม.ค.๖๒”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ๓เดือนแรก_พ.ย.๖๑-ม.ค.๖๒”
   

   
    ๑๙-๒๑ธ.ค.๖๑ ศป.ปส.อ.บ้านไ่ผ่ ร่วมกับ อบต.หนองน้ำใส ฝึกอบรมเข้มอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด/ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ต.หนองน้ำใส หมู่บ้านละ๑๐คน จำนวน ๑๒๐ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจยาเสพติดประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นอีก๑มาตรการใน “ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด:นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ๓เดือนแรก_พ.ย.๖๑-ม.ค.๖๒” ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
       ขอขอบคุณนายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี นายก อบต.หนองน้ำใส ที่อุดหนุนงบประมาณครับ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น