• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ช.อฟอ-๑ , นายอำเภอสิรินธร และ กธอ-ฟ. ร่วมให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ NBT ในโอกาสงานครบรอบ ๔๗ ปี เขื่อนสิรินธร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ช.อฟอ-๑ , นายอำเภอสิรินธร และ กธอ-ฟ. ร่วมให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ NBT ในโอกาสงานครบรอบ ๔๗ ปี เขื่อนสิรินธร

 
 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกนก  ตั้งพูลผลวานิชย์ (ช.อฟอ-๑) และนายสนอง  มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร ร่วมให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ NBT จ.อุบลราชธานี ในการดำเนินงานภารกิจหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการน้ำ ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยรอบเขื่อนสิรินธร เพื่อให้เขื่อนสิรินธรได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ทั้งในด้านชลประทาน เกษตรกรรม สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการผลิตไฟฟ้าอย่างมั่นคงยั่งยืน ตลอดระยะเวลา ๔๗ ปีที่ผ่านมา ณ จุดเช็กอินเขื่อนสิรินธร
   จากนั้น ได้จัดทำสกู๊ปรายการการท่องเที่ยว สัมภาษณ์ นายธนภัทร  ฉัตรสุวรรณ (กธอ-ฟ.) ในการพัฒนาเขื่อนสิรินธร ส่งเสริมให้เป็นเขื่อนเพื่อการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงบ้านพักรับรอง-ร้านอาหาร /การทำจุดเช็กอินถ่ายรูปต่างๆ/การปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับตลอดทั้งปี/ร้านกาแฟโดมน้อย/ตลาดโดมน้อยมาร์เก็ต จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ และการบริการเช่าจักรยานปั่นตามเส้นทางภายในเขื่อนฯ "ตามโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล"  ณ เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น