• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมงานครบรอบ ๔๗ ปี เขื่อนสิรินธร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กิจกรรมงานครบรอบ ๔๗ ปี เขื่อนสิรินธร

 

    วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ **ช่วงเช้า** นายกนก  ตั้งพูลผลวานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร-๒ (ช.อฟอ-๒) , นายธนภัทร  ฉัตรสุวรรณ (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. และเขื่อนสิรินธร ร่วมตัอนรับ/จัดกิจกรรมงานครบรอบ ๔๗ ปี เขื่อนสิรินธร และได้รับเกียรติจาก นายสนอง  มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร , ส่วนราชการ , องค์การส่วนท้องถิ่น , สถานศึกษา , ผู้นำชุมชน , รัฐวิสาหกิจไฟฟ้า สปป.ลาว และอดีตผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมกิจกรรม ดังนี้.-
   ๑. การสักการะหลวงพ่อสิริสัตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๐,๑๕๓ ตัว  ณ สวนสิรินธร  ประกอบด้วย
  - ปลาบึก จากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ ๑๔๗ ตัว
  - พันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร เช่น
- ปลาบึก ขนาด ๑๐ กก. จำนวน 6 ตัว
- ปลาตะเพียนขาว จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว
- ปลายอน จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว
- กุ้งก้ามกราม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว
   ๒. การทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหาร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป  ณ ร้านอาหารโดมน้อย เขื่อนสิรินธร
**ช่วงบ่าย**
   ๓. การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ทีม VIP อฟอ. , ทีม กฟผ.เขื่อนสิรินธร UCL ลีกอาวุโส จ.อุบลราชธานี , ทีมรวม อฟอ.- รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า สปป.ลาว และทีม VIP จำปาศักดิ์ สปป.ลาว  ณ สนามฟุตบอลเขื่อนสิรินธรเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น