• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นายอำเภอบ้านไผ่ - นายกกิ่งกาชาด พร้อมคณะออกบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

สยามไทยแลนด์ นิวส (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

 นายอำเภอบ้านไผ่ - นายกกิ่งกาชาด พร้อมคณะ ออกบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย   ๑๗พฤศจิกายน๒๕๖๑เวลา๑๔.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ - นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ได้ออกบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ณ บ้านสร้างแป้น หมู่ที่๑ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีผู้ประสบภัยทั้งสิ้นจำนวน ๘ราย เสียหายทั้งหลังจำนวน ๔ราย เสียหายบางส่วนจำนวน ๔ราย โดยมอบถุงยังชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  รวม  ๘ ครอบครัว  มูลค่า ๖,๕๐๐บาท   มอบเงินสด  ครอบครัวที่เสียหายทั้งหลัง   ๔ ครอบครัวๆ  ละ  ๒,๐๐๐บาท   เป็นจำนวนเงิน  ๘,๐๐๐ บาทเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น