• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่นำจิตอาสา ผู้ปฏิบัติงาานเขื่อนสิรินธร พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดและจัดเตรียมหนังสือ โรงเรียนบ้านบากชุม

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่นำจิตอาสา ผู้ปฏิบัติงาานเขื่อนสิรินธร พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดและจัดเตรียมหนังสือ โรงเรียนบ้านบากชุม

     
       
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และผู้บริหาร พร้อมจิตอาสาผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดและจัดหนังสือเข้าหมวดหมู่เข้าชั้นหนังสือให้เป็นระเบียบ เพื่อส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านบากชุม โดยมีจิตอาสาคณะบรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์ อดีต อฟอ./ อ.ครองทรัพย์ เจิดนภาพันธ์ และได้รับเกียรติจาก นายสนอง  มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร ร่วมลงพื้นที่ และรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน  ณโรงเรียนบ้านบากชุม ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น