• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กฟผ. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10 (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2561 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกงจ.ฉะเชิงเทรา

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10 (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2561 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกงจ.ฉะเชิงเทรา
     

 
      25/พย. /61 พิธีปิดค่ายด้วยการสานเสวนาระหว่าง กฟผ. นักศึกษา และ ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องปัญหาอุปสรรคและวิธีแก้การดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 110 คน
ช่วงแรกได้มีพิธีเปิดกิจกรรมโดยนายมานะ โพธิ์ทอง หัวหน้ากองกิจการเพื่อสังคม ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม เป็นประธาน และนายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้นได้นำนักศึกษาฟังบรรยายสรุปภารกิจของ กฟผ. และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบางปะกง ต่อด้วยการปลูกป่าชายเลน ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลนชุมชนคลองตำหนุ วันต่อมานักศึกษาได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานค่ายอาสาพัฒนาตามที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ. โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลค่ายดีเลิศให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รางวัลค่ายดีเยี่ยมให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก และรางวัลค่ายดีเด่น ให้แก่ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้สตูล
ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมได้จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำค่ายจิตอาสาจากทีมค่าย ดีเลิศ ดีเยี่ยม ดีเด่น โดยได้รับเกียรติจากนายมานะ โพธิ์ทอง หัวหน้ากองกิจการเพื่อสังคม นายศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสิ่งแวดล้อม และนายบุญสี ศรีกุล ปราชญ์ชาวบ้าน เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องๆนักศึกษา ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสานปณิธานด้านศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคมสืบต่อไป  จากนั้นประธานได้ให้โอวาทกับนักศึกษา และนักศึกษาเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น