• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชุมและลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านคำวังยาง (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน) 

เขื่อนสิรินธรร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชุมและลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านคำวังยาง (มีคลิป)

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมและลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับ ดร.สราญ ปริสุทธิกุล และอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนะนำการสร้างโรงเรือนเลี้ยงเเพะ / เตรียมพืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสม ของกลุ่มเกษตรกร บ้านคำวังยาง นำโดย นายวสันต์ สุนทรนิกรกิจ หัวหน้ากลุ่มและผู้เลี้ยงแพะ ให้ข้อมูลต้อนรับคณะฯ และคุณกรกช ภูมี สื่อมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.อุบลราชธานี) / สถานีโทรทัศน์ NBT. ร่วมถ่ายทำ/สัมภาษณ์ ณ บ้านคำวังยาง ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

เขื่อนสิรินธรร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชุมและลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงานกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านคำวังยาง


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น