• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ทีมงานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธรถ่ายทำสกู๊ปเขิญชวนร่วมโครงการหมอชวนวิ่งอำเภอสิรินธร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ทีมงานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธรถ่ายทำสกู๊ปเขิญชวนร่วมโครงการหมอชวนวิ่งอำเภอสิรินธร

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขิี่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกิจกรรมถ่ายทำสกู๊ปเชิญชวนร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง อำเภอสิรินธร ซึ่งได้กำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ จากจุดเริ่มต้น จุดที่ ๑ เมืองเรืองแสง / จุดที่ ๒ ด่านผ่านแดนช่องเม็กไทย-ลาว / จุดที่ ๓ วัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว) วัดเรืองแสง / จุดที่ ๔ บนสันเขื่อนสิรินธร โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร นำส่วนราชการ , องค์กรท้องถิ่น , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสิรินธร ร่วมถ่ายทำสกู๊ปฯ จากทีมงานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธรเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น