• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรมอบพันธุ์ปลาสนับสนุนชุมชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรมอบพันธุ์ปลาสนับสนุนชุมชน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์ปลา สนับสนุนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะของ หมู่บ้าน , วัด , โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ของแหล่งน้ำในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร-เขื่อนปากมูล จำนวนทั้งสิ้น ๘๙,๐๐๐ ตัว ได้แก่ ปลานิล ๔๐,๐๐๐ ตัว , ปลาตะเพียน ๓๕,๐๐๐ ตัว และปลาดุก ๑๔,๐๐๐ ตัว ณ หน้าที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น