• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน ๒ ลุ่มน้ำ / ลำโดมน้อย - ลำน้ำมูล (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน ๒ ลุ่มน้ำ / ลำโดมน้อย - ลำน้ำมูล (มีคลิป)

   
   
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอฺ) , นายธนภัทร  ฉัตรสุวรรณ (กธอ-ฟ.)  และผู้บริหาร อฟอ./ผู้บริหาร-ผู้ปฎิบัติงานเขื่อนสิรินธร จัดกิจกรรม ฮักแพง...แบ่งปัน สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชน ๒ ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลำโดมน้อย (เขิี่อนสิรินธร) และลำน้ำมูล (เขื่อนปากมูล) ประกอบด้วยการนำเสนอภารกิจ กฟผ. , การบริหารจัดการน้ำ , การสร้างความร่วมมือพื้นที่ กฟผ. รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร/ เขื่อนปากมูล และโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล ให้ชุมชนรอบเขื่อนให้ทราบเข้าใจถึงการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้า ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพความเป็นอยู่ชุมชนรอบเขื่อนให้ดีขึ้น ตามสโลแกน "กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย" ตลอดจนจัดแข่งขันกีฬาร่วมกับชุมชน และการเลี้ยงสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน ๒ ลุ่มน้ำ โดยมีนายสนอง  มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธรเป็นประธานเปิดฯ , ส่วนราชการ , องค์การส่วนท้องถิ่น , ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ จำนวน 200 คน จาก 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สิรินธร , อ.โขงเจียม , อ.บุณฑริกและ อ.พิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ อฟอ. ได้ให้สัมภาษณ์ กับสถานีโทรทัศน์ NBT. จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาร่วมถ่ายทำกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ณ เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

เขื่อนสิรินธรจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน ๒ ลุ่มน้ำ / ลำโดมน้อย - ลำน้ำมูล 

   -------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น