• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรักฯ จ.อุบลราชธานี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรักฯ จ.อุบลราชธานี

     วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายนที ศรีสมรรถการ (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ) และนายประสาร ทารักษ์ (ช่างระดับ ๗ ปชส.) เป็นผู้แทน กธอ-ฟ. ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น เพื่อปรึกษาหารือมอบหมายภารกิจ เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามหัวข้อนิทรรศการฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการฯ หลังพิธีเปิดวันดินโลก ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในส่วนของ กฟผ.เขื่อนสิรินธร จัดนิทรรศการฯ หัวข้อ "นิทรรศการสายน้ำกับวิถีชีวิต และสถาบันพระมหากษัตริย์กับเขื่อนและพลังน้ำ" ระหว่างวันที่ ๕-๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ , คณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ เรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น