• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กอ.รมน. จังหวัด ขอนแก่น ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน) 

กอ.รมน. จังหวัด ขอนแก่น ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติดจ.ขอนแก่น


  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น ตามนโยบายรัฐบาล โดยมี นายอลงกต วรกี ปลัด จว.ข.ก.,ผู้แทน ตชด.ภาค ๒, กกล.รส.จว.ข.ก., ตำรวจภูธร จว.ข.ก., ปปส.ภาค ๔ , ศึกษาธิการ จว.ข.ก., สาธารณสุข จว.ข.ก, เรือนจำกลางขอนแก่น, อุตสาหกรรม จว.ข.ก., ป้องกัน จว.ข.ก. และ ศอ.ปส.จว.ข.ก. เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ชี้แจงถึงนโยบายของหน่วยเหนือ โดยเฉพาะแผนการปฏิบัติเร่งด่วน ๓ เดือน พร้อมพิจารณา/หารือกำหนดแผนการบูรณาการขับเคลื่อนฯ โดยได้กำหนดการประชุมบูรณาการแผนการขับเคลื่อนฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ชั้น ๕ ศาลากลาง จ.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น