• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหารพร้อมคณะโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับรองผอ.รพ.ขอนแก่น คนใหม่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้บริหารพร้อมคณะโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับรองผอ.รพ.ขอนแก่น คนใหม่


ดร.วรโชติ  พัฒน์ดำรงจิตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น เข้ามอบของที่ระลึกให้กับ นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล (ว่าที่อดีต) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และเข้าร่วมยินดีการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ นายนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.ขอนแก่น

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น