• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลรักษาก้อนเห็ดนางฟ้า

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลรักษาก้อนเห็ดนางฟ้า
      


         วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิรินธร จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลรักษาก้อนเห็ดนางฟ้า แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านทรายทอง ซึ่งเป็นชุมชนรอบเขื่อนสิรินธร ในการพัฒนา/ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตาม "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล" โดยมี ผศ.ดร.ยุวดี  ชูประภาวรรณ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ บ้านทรายทอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
     ทั้งนี้ นายอาทิตย์ พรคุณา (ว ศ.9 ทำการแทน กธอ-ฟ.) ได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดโดมน้อยเขิ่อนสิรินธร เพื่อขอบคุณ ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การดูแลรักษาเห็ดนางฟ้าเบื้องต้น ในครั้งนี้
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกลคุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น