• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายอำเภอเขาสวนกวางร่วมทำบุญตักบาตร ถือศีลฟังธรรมกับพี่น้องประชาชน ณ วัดป่าสว่างพร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายอำเภอเขาสวนกวางร่วมทำบุญตักบาตร ถือศีลฟังธรรมกับพี่น้องประชาชน ณ วัดป่าสว่างพร

๑๗ต.ค.๖๑ ตรงกับวันขึ้น๘ค่ำเดือน๑๑ วัดทุกวัดในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง ทั้งมหานิกายและธรรมยุติ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถือศีลฟังธรรม ตามโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี ๒๕๖๑ ห้วงเทศกาลเข้าพรรษา(๓เดือน)ทุกส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปท. อุบาสกอุบาสิกา จะร่วมทำบุญตักบาตรกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ที่ได้รับมอบหมาย ครบทุกวัด 
วันพระนี้นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดป่าสว่างพร ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น มีพุทธศาสนิกชน อุบาสกอุบาสิการ่วมทำบุญ ถวายเพล จำนวน ๒๐๐คน ขอทุกท่านจงได้รับผลบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญ...

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น