• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

“อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.):พลังประชาชนอาสาป้องกันสุขอนามัยประชาชน”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.):พลังประชาชนอาสาป้องกันสุขอนามัยประชาชน”

๑๑ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง เปิดโครงการพัฒนาสาธารณสุข๑๐๐ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ขจัดภัยไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย และมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต มี อสม.ทั้ง๕ตำบล๕๖หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๕๐ คน จัดโดย สนง.สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง ณ หอประชุมอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น