• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ (มึคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ (มึคลิป)

                  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโสดศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิธีในครั้งนี้ มีการเดินขบวนวงดุริยางค์ ขบวนพาเหรด โรงเรียนกัลยาณวัตรแต่ละขบวนมีการแต่งกายชุดแฟนซีต่างๆของแต่ละขบวนอย่างสวยงามและมีความตั้งใจมากในการจัดขบวนพาเหรดในครั้งนี้ และมีการแสดงโชว์ต่างๆรวมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พบกับ นักวิชาการศาสนศึกษากลุ่มเบญจภาคี และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และมี นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔


ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น