• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ศรีสะเกษ-เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวส่วยโบราณ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศรีสะเกษ-เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวส่วยโบราณ

                     ศรีสะเกษ เดินทอดน่องบนสะพานไม้ไผ่เข้าไปชมหนองสังข์ที่บ้านตำแย ใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวส่วยโบราณ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ริมหนองสังข์ บ้านตำแย ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ นายเฉลิม ณิชกุล ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอพยุห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.พยุห์ ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำแยร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านตำแย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นชนเผ่าส่วยโบราณ 1 ใน 4 ชนเผ่าพื้นเมืองของ จ.ศรีสะเกษ ทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และการพัฒนาฐานเรียนรู้ในชุมชน รวมทั้งฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเปิดหมู่บ้านตำแยเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มแม่บ้าน การก่อสร้างสะพานไม้ไผ่ เพื่อทำเป็นจุดเช็คอินทอดยาวเข้าไปในหนองสังข์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสกับสายลมเย็นพัดเย็นสบายกลางหนองสังข์ ซึ่งปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปพากันเข้ามาเที่ยวชมกันอย่างคึกคักมาก โดยมี นายสัญชัย ซาซุม พัฒนาการ อ.พยุห์ เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
นายสัญชัย ซาซุม พัฒนาการ อ.พยุห์ กล่าวว่า อ.พยุห์ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านตำแยทั้ง 4 หมู่บ้าน ต.ตำแย อ.พยุห์ เข้าร่วมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เนื่องจากว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ โดยมีฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาและต่อยอดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านและรอบบริเวณหนองสังข์ ได้ทำการปลูกมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 999 ต้น การทำสวนสมุนไพรท้องถิ่น ก่อสร้างรั้วและจัดทำสะพานไม้ไผ่ทอดยาวเข้าไปในหนองสังข์ เพื่อเป็นจุดเช็คอินอีกด้วย
นายสัญชัย กล่าวต่อไปว่า ตนพร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำแยทั้ง 4 หมู่บ้าน จึงได้เปิดประตูหมู่บ้านตำแยเพื่อนำเอาภูมิปัญญาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าส่วยโบราณมาแสดงให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมส่วยโบราณว่ามีความเป็นมาอย่างไร จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าชาวส่วยเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้ออาทรต่อกัน รักความสงบ มีความสามัคคีปรองดองในชุมชนของตนเอง และที่สำคัญก็คือชาวบ้านตำแยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมที่จะยื่นดอกไม้ด้วยมิตรไมตรีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาเยือนบ้านตำแยด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง///////ภาพ/ข่าว : ศิริเกษ หมายสุข / จ.ศรีสะเกษ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น