• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เขื่่อนสิรินธรร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องบูรณาการเขื่อนสิรินธรโมเดล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่่อนสิรินธรร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องบูรณาการเขื่อนสิรินธรโมเดล

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขืี่อนสิรินธร ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องการบูรณาการเขื่อนสิรินธรโมเดล ทาง Video Conferrence ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน กฟผ. ได้นำข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง นำมาบูรณาการต่อยอดเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) หรือการบริการ (Service) ที่ชุมชนรอบเขิี่อนสามารถดำเนินการเชิงธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสสำนักผู้ว่าการ (ชอสก.) เป็นประธานการประชุมฯ และดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนิ่อง (อพธ.) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานกลาง กฟผ.

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น