• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

นายกเล็ก " เปิดโครงการเกษตรอินทรีวิถีพอเพียง"

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายกเล็ก " เปิดโครงการเกษตรอินทรีวิถีพอเพียง"


                 วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ แววนำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เป็นประธานเปิดโครงการ "เกษตรอินทรีวิถีพอเพียง " ณ ศุนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
นายอาภรณ์ บุญสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ในนามของคณะกรรมการการจัดการอบรมประชาชนกลุ่มอาชีพเกษตรนนทรีวิถีพอเพียงของชุมชนในตำบลนนทรี ประจำปีงาบประมาณ 2561 ทำก้อนเห็ดอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นาถบพิตร และทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันได้เกิดแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและสังคม โดยมีกลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพในแนวทางของเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงประสบความสำเร็จหลายกลุ่มในพื้นที่อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัตนธรรม เพื่อส่งเสริมและการสร้างพลังของกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเชื่อมั่นในแนวทางของเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง และนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และกลุ่มสมาชิกเพาะเห็ดอินทรีย์ หมู่ 11 ตำบลนนทรี ซึ่งได้รับรางวัลโครงการดีเด่นอันดับ 1 ของจังหวัดปราจีนบุรี และอันดับ 3 ของภาคตะวันออก นอกจากนั้นยังมีกลุ่ม ทุ่งนาอินทรีย์ ไร่องุ่นอินทรีย์ สวนทุเรียนอินทรีย์ ผักอินทรีย์และสมุนไพรปลอดสาร และยังมีกลุ่มนักเรียนทำไม้กวาดทางมะพร้าว และดอกหญ้าด้วย เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน มีกลุ่มต่างๆ เข้าร่วม จำนวน 100 คนภาพ/ข่าว
ภัทรพล มานะสร้าง
วุฒิ เขียวศิริ ผอ.ศูนย์ข่าว นสพ.พลังประชารัฐ จังหวัดปราจีนบุรี
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น