• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์ปลาให้กับ ชุมชน อบต.ฯโรงเรียนฯเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์ปลาให้กับ ชุมชน อบต.ฯโรงเรียนฯเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์ปลา จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ตัว ให้กับ ชุมชน อบต.คันไร่ , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแก่งศรีโคตร , ชุมชน อบต.ห้วยไผ่ , หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๖๑ และโรงเรียนบ้านแหลมทอง  เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ของชุมชน หน่วยงาน และโรงเรียน ในพื้นที่รอบเขื่อนสิริรินธรแลเขื่อนปากมูล  ณ หน้าที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น