• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ติดตามงาน "โครงการผักตบชวาสวะที่มีคุณค่า" เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาเขื่อนปากมูล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ติดตามงาน "โครงการผักตบชวาสวะที่มีคุณค่า" เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาเขื่อนปากมูลวันที่ 25 กันยายน 2561 นายอาทิตย์ พรคุณา วศ.9 ทกท. กธอ-ฟ. นายประสาร ทารักษ์ ช่างระดับ7 กธอ-ฟ. พร้อมผู้ปฎิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับ นางรุ่งทิวา วงศ์แสน หัวหน้าแผนกบริหารงานชุมชนสัมพันธ์และผู้มีส่วนได้เสียโครงการพลังงานหมุนเวียน ฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน (อพม.) ลงพื้นที่ติดตามงาน “โครงการผักตบชวาสวะที่มีคุณค่า " ทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง จากผักตบชวา (ล้มกอง) เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาเขื่อนปากมูล ให้กับชุมชนบ้านหัวเห่ว หมู่ 4 , หมู่11 โดยมี นายสลัก มาหา ผอ.โรงเรียนบ้านหัวเห่ว  นายบุญหลาย ผญ.หมู่4 นายสัมฤทธิ์ ผญ.หมู่11 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน  ณ โรงเรียนบ้านหัวเห่ว ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น