• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

กธอ-ฟ. นำคณะกรรมการฯ คนวพ. ดูงานโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กธอ-ฟ. นำคณะกรรมการฯ คนวพ. ดูงานโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล

   
     
               วันที่ 23 กันยายน 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิรินธร ให้การต้อนรับคณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ (คนวพ.) จัดโดย ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) นำโดยนายกรศิษฏ์  ภัทโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกสายรองผูัว่าการ ในโอกาสที่มาประชุมคณะกรรมการ คนวพ. ครั้งที่ 4/2561  ณ เขื่อนสิรินธร ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2561
     ทั้งนี้ ได้นำคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมงาน "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล" ได้แก่
   1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรกรรม (ปลูกพืช , เลี้ยงสัตว์ , เลี้ยงปลา-กบ , บ่อก๊าซชีวภาพ , สิ่งประดิษฐ์) ของนายวิชัย วงษาชัย บ้านโนนจันทร์ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียสละพื้นที่ในการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร
   2. กรณีศึกษา "โครงการวิจัยธนาคารน้ำใต้ดิน" บ้านโนนสำราญ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี นำเสนอโครงการฯ โดย นางมาลี  นนท์ศิริ ผู้ใหญ่บ้านโนนสำราญ
   3. นายสนอง  มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร ได้นำคณะฯ เยี่ยมชม "เมืองเรืองแสง" ด่านชายแดนไทย-ลาวช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของอำเภอสิรินธร


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น