• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์         วันที่ 29 กันยายน 2561 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ปฏิบัติการ (ช.อฟอ-ป) พร้อมด้วยหัวหน้ากอง และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ให้การต้อนรับท่านเพ็ดสะหวัน รัตตะนะทองใส รองปลัดกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว ท่านพูมมี นิติบันดิด รองผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ท่านบัววัน ชานสะหวัด ผู้อำนวยการเขื่อนน้ำงึม 1 สปป.ลาว พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมภารกิจการดำเนินงาน ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ด้านการควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยมีนายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว (อค-บน.) และผู้แทนฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงาน ณ อาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ภาพ/ข่าว
นายจิราวัฒน์ กมลศรีวิศาล
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น