• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอนแก่น มอบเกียรติบัตรให้กับโรงแรมเจริญธานี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

และคุ้มครองแรงงานขอนแก่น มอบเกียรติบัตรให้กับโรงแรมเจริญธานี นายวันพบ สารบรรณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับทางโรงแรมเจริญธานีฯ เนื่องจากเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 6 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2557-2561) โดยมี ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร กรรมการผู้บริหารโรงแรมฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตร พร้อมทีมงานผู้ช่วยผู้บริหาร


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น