• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธร เข้าร่วมสัมนาโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้าการลงทุนระดับท้องถิ่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธร เข้าร่วมสัมนาโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้าการลงทุนระดับท้องถิ่นวันที่ 21 กันยายน 2561 นายเฉลิม รักษาสิริกุล หัวหน้าแผนกบัญชีการเงินเขื่อนสิรินธร (หบขธ-ฟ.) และ นายมนตรี พรแก้ว พยาบาลปริญญาระดับ 7 เป็นตัวแทนกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนระดับท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายชายแดนและการต่างประเทศภาพรวม”  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น