• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ร่วมสานฝันแบ่งปันองค์ความรู้เกษตรชีววิถีแบบพอเพียงสู่เยาวชนไทย เพื่อสืบสานปณิธานเดินตามรอยพ่อ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ร่วมสานฝันแบ่งปันองค์ความรู้เกษตรชีววิถีแบบพอเพียงสู่เยาวชนไทย เพื่อสืบสานปณิธานเดินตามรอยพ่อ
     

         
       18/กย./61แบ่งปันองค์ความรู้ด้านการขยาย อีเอ็ม.ของโครงการชีววิถี ฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยทรายศึกษา เพื่อไปทำโครงงานส่งประกวดระดับเขตการศึกษา เขต.4 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางโรงเรียนได้เอาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนห้วยทรายศึกษา บ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้ผ่านรอบระดับอำเภอ มุ่งสู่ระดับเขต เป็นการสนับสนุนเด็กให้รู้ถึงพิษภัยของสารเคมีต่างๆให้หันมาใช้สารชีวภาพ อีเอ็ม.แทนในอนาคตเพื่อความปลอดภัยไม่บริโภคสารเคมี

บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น