• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน พอ.สว .อำเภอสิรินธร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน พอ.สว .อำเภอสิรินธร

                 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายภูวนารถ ศรีสังวาลย์ (หธธอ-ฟ.) พร้อมด้วย นายมนตรี พรแก้ว (พบ.7) เป็นตัวแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฎิบัติงาน พอ.สว. อำเภอสิรินธร ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี จะได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในบ้านห้วยน้ำใส หมู่ 7 บ้านสวนป่า หมู่ 11 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร โดยจะให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
                         เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น