• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรจัดบูทนิทรรศการพลังงานไฟฟ้า ในงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

สยามไทยแลนด์ นิวส์(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรจัดบูทนิทรรศการพลังงานไฟฟ้า ในงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

           16 สิงหาคม 2561 นายประสาร ทารักษ์ ช่างระดับ 7 นายพงษ์ศักดิ์ วิเศษหมื่น ช่างชำนาญการ ระดับ 4 และทีมงานงานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร ร่วมออกบูทนิทรรศการพลังงานไฟฟ้าและภารกิจ กฟผ. ในงานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 นี้
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น