• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแม่น้ำมูล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแม่น้ำมูล

               วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร นำผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว ลงแม่น้ำมูล เพื่อเถวายเป็นราชกุศล เนื่องโอกาสครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสร้างการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในลำน้ำมูล เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายอำเภอวารินชำราบ , ส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายกเทศมนตรี-เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ , สื่อมวลชนTV. ช่อง 5 / ช่อง NBT. , สื่อมวลชนท้องถิ่นอุบลราชธานี และผู้นำชุมชน-ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง ร่วมกิจกรรมฯ และกุ้งก้ามกรามบางส่วนลงเรือ อพปร.เทศบาลฯ นำไปปล่อยตามลุ่มน้ำบุ่งทาม ลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำมูล สร้างรายได้ให้กับผู้มีอาชีพประมงพื้นบ้านต่อไป ณ ท่าน้ำวัดเสนาวงศ์ บ้านท่าบ้งมั่ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น