• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมการข้าวระดมสมาชิก “ศูนย์ข้าวชุมชน” พันคนร่วมผลักดันนาแปลงใหญ่ปี 62

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กรมการข้าวระดมสมาชิก "ศูนย์ข้าวชุมชน" พันคนร่วมผลักดันนาแปลงใหญ่ปี 62

รมช.ชี้ทิศทางส่งออกข้าวไทยปีนี้สดใส คาดส่งออกข้าวได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านตัน หนุนกรมการข้าวจัดใหญ่สัมมนาพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนร่วมพันคน เพื่อถอดบทเรียนของศูนย์ข้าวชุมชนที่ประสบผลสำเร็จของนาแปลงใหญ่ ปักธงปั้น “ศูนย์ข้าวชุมชน” เข้าโครงการนาแปลงใหญ่ที่กำลังจะดำเนินการในปี 2562 หลังจากมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 300 ศูนย์ จากทั้งหมด 1,786 ศูนย์
กรมการข้าวจัดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนจากทั่วประเทศ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวจำนวน 1,000 คน
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงานว่า ข้าวไทยสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยเมื่อปี 2476 ได้มีการส่งประกวดข้าวโลกที่เมืองเรจินา ประเทศแคนนาดา ปรากฎว่าข้าวไทยพันธุ์ปิ่นแก้วได้รับรางวัลที่ 1 นอกจากนั้นข้าวของไทยยังได้รับรางวัลที่ 2,3 และรางวัลอื่นๆ รวม 11 รางวัล จากทั้งหมด 20 รางวัล ปัจจุบันสมาคมผู้ค้าข้าวโลก (The World Rice Trade Association) ได้จัดการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันรวม 9 ครั้ง ประเทศที่ไทยก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวโลกถึง 5 ครั้ง สร้างความภูมิใจให้กับคนไทย
ดังนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยและมีชาวนาเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนารวมกลุ่มทำนาแบบแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการแปลงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การผลิตมีศักยภาพสูงสุด ต้นทุนการผลิตลดลง อีกทั้งมีการเชื่อมโยงการตลาดเข้ากับการผลิต เพื่อสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในเรื่องราคาที่เป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย
สำหรับสถานการณ์ข้าวในปีนี้ หลายประเทศต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ทำให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าข้าวเพื่อเป็นอาหารหลักของชาวเอเชีย จึงน่าจะเป็นปีทองของข้าวไทยอีกปีหนึ่งต่อจากเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งไทยส่งออกข้าวทั้งสิ้น 11.63 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 193,370 ล้านบาท โดยคาดคะเนกันปีนี้น่าจะส่งออกข้าวได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านตัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศ พี่น้องชาวนาก็จะได้รับประโยชน์ทั่วหน้ากัน
ด้านนายอนัตน์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ผลความก้าวหน้าการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปัจจุบันมีชาวนาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 175,647 ราย พื้นที่นา 2,433,172 ไร่ โดยในปีงบประมาณ 2562 มีแผนที่จะขยายพื้นที่เพื่อให้เป็นผลดีต่อชาวนาเพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญกับศูนย์ข้าวชุมชนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นองค์กรชาวนาที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาข้าวและชาวนาในแต่ละท้องถิ่นอยู่แล้ว จึงมีความเหมาะสมจะทำให้โครงการนาแปลงใหญ่ประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้มีศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวทั้งสิ้น 1,786 ศูนย์ ในจำนวนนี้ได้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่แล้วจำนวน 368 ศูนย์ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความเข้าใจนโยบายและแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน หลักการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และถอดบทเรียนของศูนย์ข้าวชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) นำไปสู่การสร้างรูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไป  

ณภิญา มุสิกะรักษ์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมการข้าว 15 สิงหาคม 2561
ภาพ/ข่าว : อนุวรรตน์ ภูมิมาศ
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น