• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทีมข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนห้วยทรายศึกษา บ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ทีมข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนห้วยทรายศึกษา บ้านห้วยทราย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

20/กค./61 เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายบุญสี ศรีกุล ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนห้วยทรายศึกษา ซึ่งทำการเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีครู 10 คน โดยมีนายอาทิตย์ เอี่ยมศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ส่วนอาหารที่นำมาเลี้ยงเด็กนักเรียนในวันนี้ เป็นข้าวมันไก่ กับเฉ่ากล้วย ซึ่งเป็นเมนูทางโรงจัดเตรียมไว้ตามโปรแกรมโภชนาการของทางโรงเรียน ได้เห็นเด็กๆในวันนี้ได้รับโภชนาการด้านอาหารหลัก 5 หมู่ และได้รับการต้อนรับของท่านผู้อำนวยการและคณะครูพร้อมด้วยเด็กๆ แล้วมีความสุขและได้เห็นเด็กๆแล้วมีความสุขในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แล้วจะจัดกิจกรรมอย่างอีกตามโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น