• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รอง ผบ.มทบ.23 ให้การต้อนรับ คณะนายตำรวจนักเรียนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 181

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รอง ผบ.มทบ.23 ให้การต้อนรับ คณะนายตำรวจนักเรียนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 181

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 เวลา 0900 - 1530 พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.มทบ.23 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.23 ให้การต้อนรับ คณะนายตำรวจนักเรียน หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 181 ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ต.ศิลา อ.เมือง จว.ข.ก. เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วย ในด้านการข่าว การรักษาความมั่นคง, การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย






ภาพ/ข่าว : วงเดือน สารวงศ์ มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร์
..............................................................................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)






-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น