• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผอ.โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพความมั่นคงของเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพความมั่นคงของเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ให้สัมภาษณ์ว่า จากข่าวทีเกิดเหตุการณ์ทรุดตัวของเขื่อนหินย่อย โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ในแขวงอัตตะปือ - จำปาสัก สปป.ลาว จึงขอรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพความมั่นคงของเขื่อนอุบลรัตน์
ปัจจุบันน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำเก็บกัก จำนวน 787 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 32% ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีก 1,642 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ย 13 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ปริมาณน้ำไหลออก 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังทำให้เขื่อนอุบลรัตน์ สามารถรับน้ำไหลเข้าอีกเป็นจำนวนมาก ส่วนสภาพความมั่นคงของเขื่อนอุบลรัตน์ ได้มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญทุกวัน ตามมาตรฐานการตรวจสอบเขื่อนโลก และได้มีการติดตั้งระบบติดตามตรวจวัดข้อมูล ในด้านความปลอดภัยของเขื่อนแบบอัตโนมัติ ทำให้เราทราบผลการประเมินความมั่นคงของเขื่อนได้ตลอดเวลา ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้ โดยเข้าไปที่ Egat app แล้วเลือกติดตั้ง Dam Safety ซึ่งจะสามารถตรวจสอบด้านปริมาณน้ำ พฤติกรรมเขื่อน สถานะของเขื่อน ได้ตลอดเวลา
ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชน มั่นใจได้ว่าเขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนอื่นๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในภาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นอย่างดี
ภาพ/ข่าว
นายจีราวัฒน์ กมลศรีวิศาล
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ (หปอ-ฟ.)
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น