• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 นายดนุนันท์ ไชยทุม วิศวกร ระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร(กธอ-ฟ.) และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ดังนี้.-
1. เปิดศูนย์ประสานงานฯ กฟผ. ที่อาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ในการโต้ตอบสถาการณ์น้ำโขงเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
2. มอบข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ช่วยเหลือเร่งด่วนเบื้องต้น ให้กับชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ประมาณ 80 หลัง และทีมทหารที่มาช่วยอพยพ ขนย้ายสิ่งของ
2.1 อาหารเช้า ข้าวกล่อง 180 กล่องและน้ำดื่ม 1,560 ขวด มอบโดยเจ้าหน้าที่ กฟผ. ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
2.2 อาหารเที่ยง ข้าวกล่อง 300 กล่อง และน้ำดื่ม 240 ขวด มอบโดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี
2.3 อาหารเย็น ข้าวกล่อง 300 กล่อง และน้ำดื่ม 600 ขวด มอบโดยเจ้าหน้าที่ กฟผ.ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
3. ติดตั้งเต้นท์ กฟผ. จำนวน 3 หลัง เป็นที่พักชั่วคราวจากบ้านที่ถูกน้ำท่วม
4. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเต้นท์ จำนวน 8 หลัง ( กฟผ. 3 หลัง และเทศบาลตำบลบ้านด่าน 5 หลัง)
5. อื่นๆ :
ผวจ.อุบลราชธานี และนายอำเภอโขงเจียม ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขื่อนปากมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ น้ำไหลจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง


ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น