• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สุดเจ๋ง!ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพคนพิการ สร้างฝัน สร้างคน สร้างชุมชน ช่วยเหลือคนพิการ (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สุดเจ๋ง!ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพคนพิการ สร้างฝัน สร้างคน สร้างชุมชน ช่วยเหลือคนพิการ (มีคลิป)

    วันนี้ทีมข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ (สื่อออนไลน์) พาท่านผู้ชมมาพบกับ คนพิการแต่มีความสามารถไม่
ด้อยกว่าคนปรกติทั่วไป สามารถใช้ทักษะความสามารถในการผลิตผลงานชั้นยอดได้หลากหลายอย่าง เช่น กระจกแกะลายพ่นทราย เข้ากรอบรูป ปักผ้าคลอสติส แก้วรูปทรงและลายต่างๆ ของชำร่วย ของพรีเมี่ยม เฟอร์นิเจอร์ไม้ และอื่นๆอีกมากมายที่มาจากฝีมือคนพิการ ณ ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพคนพิการ โดยมีคุณเกษราภรณ์ หลวงจันทร์ หรือพี่เกษเป็นผู้ก่อตั้ง ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพคนพิการแห่งนี้ขึ้น โดยมีแรงบันดาลใจที่จะช่วยเหลือคนพิการที่ยากจนด้อยโอกาสจากสังคม ให้มีโอกาสได้เข้ามาใช้วิชาความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์และเป็นรายได้เพื่อสามารถเลี้ยงชีพของตนเองได้ และเข้าสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ โดยมีพี่เกษ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
ศูนยส่งเสริม และพัฒนาอาชีพคนพิการ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 6 ปี ตั้งอยู่ที่ บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีพี่เกษราภรณ์ หลวงจันทร์ เป็นผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม และสามารถช่วยครอบครัวได้
2.ให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาตนเอง
3.ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม
          นี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพคนพิการ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้กับคนพิการที่ด้อยโอกาสขาดการเอาใจใส่ของสังคมให้เข้ามารักษาตัวและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้สุขภาพจิตที่ดีขึ้นและร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและมีความพร้อมในการฝึกอาชีพให้มีความสามารถสร้างผลงานของตนเองได้ และเป็นรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้อยู่รอดได้และไม่เป็นภาระของสังคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม
          นี่ก็เป็นอีกส่วนนึ่งของการพัฒนาศักยภาพของ
คนพิการที่ไม่ด้อยไปกว่าคนปรกติทั่วไปและเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยในปัจจุบัน สนใจงานผลิตภัณฑ์
งานฝีมือของคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพคนพิการ บ้านทรัพย์สมบูรณ์
โนนอินทร์แปลง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น     โทร 0956726346 ID Line 0956726346
หรือFacebook : เกษราภรณ์ หลวงจันทร์

บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ : 

สุดเจ๋ง!ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพคนพิการ สร้างฝัน สร้างคน สร้างชุมชน ช่วยเหลือคนพิการ (มีคลิป)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น