• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ด่วน!!! เครื่องบินเล็กตกที่ขอนแก่น นักบินและผู้โดยสารเสียชีวิตรวม 4 ราย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ด่วน!!! เครื่องบินเล็กตกที่ขอนแก่น นักบินและผู้โดยสารเสียชีวิตรวม 4 ราย

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อากาศยานแบบ AS 355 NP เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน HS-PNG ของบริษัท เฮลิลักค์ เอวิเอชั่น จำกัด ทำการบินวิ่งขึ้นจากที่ขึ้นลงชั่วคราวของบริษัทเมื่อเวลาประมาณ ๐๖.๓๐ น. แวะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ที่ขึ้นลงชั่วคราวในจังหวัดสระบุรี และทำการบินต่อเพื่อไปยังสนามบินขอนแก่น ได้ประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่ของตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๐๕ น. อากาศยานเสียหายโดยสิ้นเชิง นักบินและผู้โดยสารเสียชีวิตรวม ๔ คน
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรที่ได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ส่งทีมเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และในเบื้องต้น คณะกรรมการสอบสวนฯ ได้ประสานกับตำรวจในพื้นที่และกองพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุและการชันสูตรพลิกศพ ตามบันทึกความร่วมมือด้านการสอบสวนที่จัดทำขึ้นระหว่างกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการสอบสวนฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้แจ้งข่าวการเกิดอุบัติเหตุไปยังสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นรัฐผู้ออกแบบและรัฐผู้ผลิตอากาศยานดังกล่าว และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ตามมาตรฐานการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น