• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯพิจารณาการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ปี 2561

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯพิจารณาการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ปี 2561

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุม กอ.รมน. จังหวัด อ.บ. ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) , นายบุญเลิศ แสงระวี (หบธอ-ฟ.) และนายอัครพล โพธิ์ศรี (วศ. 6) เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ระดับจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี จ.ส.ต.เกริชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ คณะอนุกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ /นายอำเภอ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมัชชาคนจน และผู้แทนชาวบ้าน ร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล โดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศ อิทธิพลจากพายุเซนติญจะลดลงภายในปลายเดือนนี้และทางอุบลจะมีฝนมากขึ้นในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. (จากข้อมูลสถิติที่ผ่านมา) ในส่วอนสำนักงานชลประทานที่ 7 รายงานในระยะนี้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำชี้ที่ไหลมาแม่น้ำมูลมีมากส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ M7.มีระดับและปริมาณสูงไปตาม ด้าน กฟผ. รายงานสภาพน้ำปัจจุบันของเวลา 08.00 น. (18/7/61) ว่าระดับน้ำที่ M.7 เท่ากับ 108.45 อัตราการไหล 567.50 ลบ.ม/วินาที และที่แม่น้ำโขงห้วยสะคาม ระดับน้ำ 99.64 ม.รทก.
จากข้อมูลข้างต้นที่ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คือ อัตรากรไหลที่ M.7 เกิน 500 ลบ.ม/วินาที ติดต่อกัน 3 วัน หรือ ระดับที่แม่น้ำโขงห้วยสะคามระดับสูงกว่า 95.00 ม.รทก.ติดต่อกัน 3 วัน ให้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน โดยให้ทาง กฟผ. แจ้งเตื่อนชาวบ้านใช้เวลา 3 วัน และเริ่มลดระดับน้ำก่อนการเปิดพ้นน้ำ 10 วันเพื่อป้องกันตลิ่งพัง ดังนั้นที่ประชุมมีมติฯ ให้ กฟผ.เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บานพ้นน้ำในวันที่ 31 ก.ค. 2561 โดยดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคของ กฟผ.ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น