• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เปิดเวที “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปี 2561 ครั้งแรก! กับการแข่งขันอ่านอักษรเบรลล์ของผู้บกพร่องทางการมองเห็น (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เปิดเวที “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปี 2561 ครั้งแรก! กับการแข่งขันอ่านอักษรเบรลล์ของผู้บกพร่องทางการมองเห็น (มีคลิป)

ธนาคารธนชาตเปิดเวทีโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปี 2561 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยกิจกรรมได้รับความสนใจล้นหลาม จำนวนผู้สมัครเพิ่มทุกปี ปีนี้พิเศษ เปิดโอกาสเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นเข้าร่วมแข่งขัน อ่านอักษรเบรลล์ครั้งแรก หวังให้คนทุกกลุ่มทุกวัยร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เป็นประจำทุกปีที่ธนาคารธนชาตได้จัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” โดยปีนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทย ในชีวิตประจำวัน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
ปีที่ผ่านมา ธนชาตได้จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการฯ ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้โครงการฯ เข้าถึงและรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น มีการจัดกิจกรรม “กว่าจะก้าวขึ้นเวที” ที่ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งคลิปการฝึกฝนก่อนจะเข้าประกวดและตัดสินจากผลโหวต และเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้จัดอบรม “ครูต้นแบบมารยาทไทย” ขึ้นโดยให้สถาบันการศึกษาส่งตัวแทนครู อาจารย์ผู้สอนมารยาทไทย เข้ารับการฝึกอบรมมารยาทไทยโดยตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นแบบที่ถูกต้องและนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้ปฏิบัติมารยาทไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งทั้งสองกิจกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างดี และส่งผลให้ยอดผู้สมัครในปีนี้สูงขึ้นจากปีที่แล้ว 30% ซึ่งทุกกิจกรรมเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากองค์กรภาครัฐเช่นทุกปี ทั้งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมถึงสถาบันการศึกษาที่จัดโครงการฯ
“ปีนี้เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของโครงการฯ ธนชาตได้เพิ่มประเภทการแข่งขันโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นเข้าร่วมประกวดประเภทการอ่านฟังเสียงจากบทร้อยแก้วอักษรเบรลล์เป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ชนะเลิศในทุกประเภทจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร นับได้ว่าขณะนี้โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ได้จัดการแข่งขันด้านการอนุรักษ์ความเป็นไทยเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัยแล้ว และหวังว่าเยาวชนจะหันมาให้ความใส่ใจกันมากขึ้นถึงแม้ยุคสมัยและค่านิยมจะมีการเบี่ยงเบนไปทางออนไลน์มากขึ้นก็ตาม” นายเกรียงไกร กล่าว
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมประมาณ 180 แห่ง นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,200 คน ถือเป็นภาคที่น่าจับตามอง เนื่องจากปี 2560 มีสถาบันที่คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ทั้งประเภทอ่านฟังเสียงและมารยาทไทย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม ชนะเลิศแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับ ประถมปลาย และทีมจากโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ชนะเลิศประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมปลาย-ปวช. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชนะเลิศประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี ชนะเลิศประกวดมารยาทไทยสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระดับมัธยม
“การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” เปิดรับสมัคร 5 ระดับชั้น คือ ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย-ปวช. และอุดมศึกษา-ปวส. โดยจัดแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง 4 ภาค โดยถัดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตามด้วย ภาคเหนือ วันที่ 13-14, 16 ก.ค. 2561 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคใต้ วันที่ 21-23 ก.ค. 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ส่วน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก รวมกรุงเทพฯ วันที่ 31 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม และรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 ที่ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ ส่วน “การประกวดมารยาทไทยของผู้บกพร่องทางการได้ยิน” และ “การแข่งขันอ่านฟังเสียงของผู้บกพร่องทางการมองเห็น” รับสมัครวันนี้ถึง 16 สิงหาคม แข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ (ภายในวันเดียวกันทั่วประเทศ) ที่ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ที่ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ
สถาบันที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-2070-0088, 06-2070-0099 หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com/thaiculture


ภาพ/ข่าว : พิสิทธิ์ ชาญเจริญ
..........................................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น