• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บุรีรัมย์ “พลับพลาชัยพิทยาคม”ปลื้มมีกล้องดูดาวเรียนดาราศาสตร์

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บุรีรัมย์ “พลับพลาชัยพิทยาคม”ปลื้มมีกล้องดูดาวเรียนดาราศาสตร์

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ปลื้มสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มอบกล้องส่องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โครงการเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า เฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ให้ไว้ใช้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียนในชนบท
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 ที่บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายสง่า วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ได้นำกล้องส่องโทรทัศน์ดูดาวจำนวน 1 ตัว พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ได้รับมอบมาจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.) (องค์การมหาชน) ในโครงการ "เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า" เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบต่อให้กับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม เพื่อไว้ใช้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดค่ายดาราศาสตร์ในโรงเรียนฯ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม เผยว่าการได้รับกล้องส่องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์มาครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลแก่การเรียนการสอนในหลายด้าน ทั้งการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในโรงเรียน การสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ และขยายผลการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ ลงสู่ชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ อาทิการสร้างค่ายกิจกรรมให้เกิดการปฏิบัติจริง จากกล้องดูดาวที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนุกสนานให้กับนักเรียนที่อยู่ในชนบท ได้เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ เพื่อหวังจุดประกายให้นักเรียนหันมาสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นทั้งยังเป็นการสนองนโยบายด้านลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้อีกด้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม เผยด้วยว่าสำหรับกล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาวที่ได้รับครั้งนี้ เป็นกล้องแบบดอบโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว มีความยาวโฟกัส 1,200 มิลลิเมตร และมีกำลังขยาย 200 เท่า ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการ ขอรับการสนับสนุนจนได้รับการจัดสรรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพราะหากจะจัดสรรงบประมาณซื้อเองคงทำได้ยาก เนื่องจากมีราคาสูงถึงกว่า 65,000 บาท.ภาพ/ข่าว ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง /วันชัย ผิวอร่าม จ.บุรีรัมย์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น