• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่กำแพงเพชร - นครสวรรค์ ลุยฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยฯ (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่กำแพงเพชร - นครสวรรค์ ลุยฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยฯ (มีคลิป)

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร - นครสวรรค์ มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการในสังกัดที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
วันนี้ (11 มิ.ย.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้กำชับให้แรงงานจังหวัดเป็นหัวหน้าในการบูรณาการทำงานในพื้นที่กับหน่วยงานในสังกัดและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีแผนปฏิบัติการ สร้างเครือข่าย มีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ในการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล โดย รมว.แรงงาน ยังกล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงในอีก 3 เดือนข้างหน้า อาทิ การเร่งรัดจับคู่ตำแหน่งงานกว่า 2 หมื่นอัตรา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของสถานประกอบการกว่า 1,900 แห่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน ขณะเดียวกันยังได้ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ผ่านการอบรมมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้กว่า 65 เปอร์เซ็นต์ จากเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศกว่า 6 แสนคน โดยได้กำชับกับเจ้าหน้าที่ให้เน้นการฝึกที่มีประสิทธิภาพ ฝึกแล้วมีงานทำ
จากนั้น รมว.แรงงาน และคณะได้ตรวจเยี่ยม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตของ จ.กำแพงเพชร จำนวน 8 รุ่น รวมจำนวน 196 คน จากเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ 6,899 คน ฝึกช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 153 คน ฝึกอาชีพอิสระ/อาชีพเสริม จำนวน 5,746 คน พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเย็บผ้าลำมะโกรก อ.เมืองกำแพงเพชร กลุ่มเย็บถุงมือบ้านหนองโดน อ.ไทรงาม กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านคลองปลาร้า อ.คลองสาน จ.กำแพงเพชร ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน 18 กลุ่ม
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังได้เยี่ยมและมอบสิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวมานิดา ธัญกิจรุ่งโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นจำนวน 2,622,516.89 บาท ณ บ้านเลขที่ 94,96 ถ.ประชาหรรษา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
จากนั้น รมว.แรงงาน และคณะ ยังได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพลตำรวจภูธร จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมแรงงานนอกระบบ และผู้ว่างงานที่เดือดร้อนด้านอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ซึ่งมีกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลือกเข้ารับการฝึกอาชีพ มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 7,400 คน ได้แก่ ฝึกช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 1,120 คน ฝึกอาชีพอิสระ/อาชีพเสริม จำนวน 6,280 คนภาพ/ข่าว : รัตน์ ไบท์ร 20
......... ..... .... .... ............
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกลคุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น