• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ สนับสนุนน้ำดื่มให้กับ ส.ว.ท.ขอนแก่น เพื่อใช้ในโครงการ สวท.ขอนแก่น สัญจร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ สนับสนุนน้ำดื่มให้กับ ส.ว.ท.ขอนแก่น เพื่อใช้ในโครงการ สวท.ขอนแก่น สัญจร

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ สวท.ขอนแก่น กฟผ.โดยทีมงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพัน มอบน้ำดื่ม กฟผ.ในนาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น สวท.ขอนแก่น ซึ่งได้กำหนดจัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามโครงการ สวท.ขอนแก่น สัมพันธ์สัญจร เป็นการพบปะพี่น้องประชาชนผู้ฟังในเขตพื้นที่อำเภอต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมมอบสิ่งของและน้ำดื่ม ซึ่งจุดประสงค์หลักของโครงการนี้เพื่อนำนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร ของรัฐบาล ไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 
ภาพ/ข่าว
นส.ปรัชญาปรมิตา ภูมณี
ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ8
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น