• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการชีววิถีฯ ระหว่าง กฟผ. และ สอส.

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการชีววิถีฯ ระหว่าง กฟผ. และ สอส.

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร , นายเพิ่ม พรหมภาพ ช.8 เขื่อนน้ำพุงและนางเจนจิรา บุตรพรหม พนักงานวิชาชีพ ระดับ.5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สำนักอาชีวศึกษา (สอศ.) จากวิทยาลัยเกษตรฯ , วิทยาลัยการอาชีพ , วิทยาลัยเทคนิค , วิทยาลัยการประมง , วิทยาลัยการจัดการ , วิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน 103 แห่ง ทั่วประเทศ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งรับฟังปาฐกถาพิเศษ "ถอดรหัสศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และมอบรางวัลโครงการชีววิถีฯ กฟผ. ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ทั้ง 8 ประเภท ณ ห้องประชุมกำธน สินธวานนท์ อาคาร ท. 101 ชั้น 9 สำนักงานกลาง กฟผ.
                         
ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เป็นตัวแทนนายเส็ง ธรรมวิจิตร ราษฎรบ้านห้วยแดง ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี รับโล่รางวัลโครงการชีววิถีฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทราษฎร ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ในการสนับสนุนจาก กฟผ.เขื่อนสิรินธรภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น