• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้ว่า ฯ สระแก้ว เยี่ยมชมบ้านสวยเมืองสุข ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่า ฯ สระแก้ว เยี่ยมชมบ้านสวยเมืองสุข ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนบ้านสวยเมืองสุข การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 บ้านคลองหมากนัด ม.11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
น.ส.วันนา ด่านสาคร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองหมากนัด ได้กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และคณะการตรวจเยี่ยม โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว พ.ต.อ.ชุติเดช จันทร์ทรง ผกก.สภ.เขาสิงโต อ.เมืองสระแก้ว นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายก อบต.บ้านแก้ง กำนันยุพเรศ เที่ยงธรรม กำนันตำบลบ้านแก้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และคณะกรรมการระดับเขต มาประเมินชุมชนบ้านสวยเมืองสุข ครั้งที่ 4 ทีผู้เข้าร่วม จำนวน 116 คน ซึ่งการพัฒนาหมู่บ้านดังกล่าว ปี 60 ได้เป็นตัวแทนอำเภอเมืองส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข ของกระพัฒนาชุมชน ได้รองอันดับ 1 ปี 61 ส่งเข้าประกวดอีกครั้ง ได้อันดับ 1 และได้ส่งเข้าประกวดระดับเขตต่อไป
การเยี่ยมชมในครั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้ให้ความรู้ และพบปะกับพี่น้องประชาชน และใด้ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการนำของนายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อสม.จ.สระแก้ว บ้านคลองอาราง ต.บ้านแก้ง บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป        ภาพ/ข่าว 
ภัทรพล มานะสร้าง /วุฒิ เขียวศิริ ผอ.ศูนย์ข่าว นสพ.พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น